Yangın yönetimine duyulan ihtiyaç

Yangın yönetimine duyulan ihtiyaç Bazı ülkelerde, orman yangınları görülme sıklığı artmaktadır ve her yıl daha fazla bölge yanmaktadır. Bu başarısızlığın ana nedeni, soruna kısmi bir yaklaşımdır. Ülkeye odaklanmak ve sistematik bir orman yangını yönetimi programını sürdürmek için gerekli teknik kaynaklardan yoksundur. Stratejik itfaiye, kilise içi koordinasyon, finansman, insan kaynakları geliştirme, yangın araştırmaları ve yangın yönetimi […]

Read More

Yangın söndürme

Yangın söndürme Her yıl binlerce itfaiyeci vahşi alevlerle savaşmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Ateş, yakıt, oksijen ve ısı olduğu sürece yanabilen güçlü bir doğal kuvvettir. İtfaiyecinin görevi, daha fazla hasarı önlemek için üçünü de değil, üçgeni de çıkarmaktır. Elit yer tabanlı itfaiyecilerin bazıları, ateşin etrafında önlemek için ateş çemberi yapar. Bazı itfaiyeciler uçaktan yangın bölgesine […]

Read More

Orman yangınlarının etkileri

Orman yangınlarının etkileri Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan ve kırsal alanlarda yoksul olan insanların geçim kaynakları doğrudan orman alanlarına bağlıdır. Ateş, ormansızlaşmanın önemli bir nedenidir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilere sahiptir: * Değerli ağaç kaynaklarının kaybı * Azalan havza alanı * Biyoçeşitlilik kaybı, hayvan ve bitki kaybı * […]

Read More

Orman yangını türü

Orman yangını türü İki tür orman yangını vardır. 1) Yüzey (kapak) yangını Orman yangınları ilk olarak orman yangınlarıyla başlar ve ormanın altındaki yüzey çöpleri (yapraklar, dallar, kuru otlar, vb.) Boyunca yayılır. 2) Taç (Tepe) Ateşi Diğer orman yangınları, genellikle yüzeysel ateş yangınları olan odun ve çalı yangınlarıdır. Taç yangınları özellikle iğne yapraklı ormanlarda tehlikelidir. Bunun […]

Read More

Orman yangınlarının sınıflandırılması

Orman yangınlarının sınıflandırılması Orman yangınları genel olarak üç kategoriye ayrılabilir. * Doğal veya kontrollü orman yangını * Yaz atıkları ve diğer biyomlardan kaynaklanan dikkatsizlik veya ihmal nedeniyle oluşan orman yangınları * Yerliler tarafından kasıtlı olarak orman yangını

Read More

Orman yangınlarının nedenleri

Orman yangınlarının nedenleri Orman yangınları sadece doğal nedenlerle değil doğal nedenlerle de başlayabilir. Doğal nedenler: Birçok orman yangını, yıldırım gibi doğal nedenlerden başlayarak ağaçları yakar. Ancak yağmur çok fazla hasara neden olmadan böyle bir yangını söndürür. Yüksek ortam sıcaklığı ve kuruluk (düşük nem) yangının başlaması için uygun koşullar sağlar. Çevresel nedenler kontrol edilemez. Sıcaklık, rüzgar […]

Read More

Arazi etkisi

Arazi etkisi Orman yangını davranışı üzerindeki üçüncü büyük etki, toprağın veya arazinin yeri. Yakıt ve hava koşullarından farklı olarak, arazi çok az değişse bile, orman yangınlarının ilerlemesine yardımcı olabilir veya önleyebilir. Arazideki orman yangınları ile ilişkili en önemli faktör eğimdir. Yangın hızla yokuş yukarı çıkabilir. Eğim ne kadar dik olursa, yangın o kadar hızlı gider. […]

Read More

Orman yangınlarında havanın rolü

Orman yangınlarında havanın rolü Hava yangının doğuşu, büyümesi ve yok olmasında önemli bir rol oynar. Kuraklık yangın için çok elverişli koşullara yol açar ve rüzgar yangının ilerlemesine yardımcı olur. Hava yangınları daha hızlı hareket ettirebilir, daha fazla araziyi yutabilir ve yangınla mücadele görevlerini daha karmaşık hale getirebilir. Orman yangını üzerinde etkili olabilecek üç hava faktörü […]

Read More

Yakıt yükü

Yakıt yükü Orman yangınları, çevresindeki yakıtın türüne ve miktarına bağlı olarak yayılır. Yakıt, ağaçlar, çalılar ve kuru ot alanlarından evlere kadar her şeyi içerebilir. Ateşin etrafındaki yanıcı madde miktarına yakıt yükü denir. Yakıt yükü, birim alan başına mevcut yakıt miktarında, tipik olarak dönüm başına ton olarak ölçülür. Yakıt düşük olduğunda, düşük yoğunlukta yavaşça yayılan bir […]

Read More

Yanma koşulları

Yanma koşulları Her şeyin yanabilen bir sıcaklığı vardır. Bu sıcaklığa parlama noktası denir. Ahşabın tutuşma noktası 300 santigrat derecedir. Odun bu sıcaklığa ısıtıldığında, havadaki oksijen ile karıştırılır ve yakılarak yangın üreten bir hidrokarbon gazı açığa çıkar. Ateşleme ve yanma üç bileşen gerektirir. – Ateş yakan yanıcı malzeme (yakıt) – Hava veya oksijen varlığı Yakıtı ateşleme […]

Read More