Orman yangınlarının etkileri

Orman yangınlarının etkileri
Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan ve kırsal alanlarda yoksul olan insanların geçim kaynakları doğrudan orman alanlarına bağlıdır. Ateş, ormansızlaşmanın önemli bir nedenidir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilere sahiptir:
* Değerli ağaç kaynaklarının kaybı
* Azalan havza alanı
* Biyoçeşitlilik kaybı, hayvan ve bitki kaybı
* Yaban hayatı yaşam alanı ve vahşi yaşamın tükenmesi
* Doğal rejenerasyon kaybı ve azaltılmış orman örtüsü
* Küresel ısınma
* Atmosferde karbon rezervi kaybı ve artan CO2
* Bölgede sağlıksız yaşam koşulları ve mikro iklim değişiklikleri
* Üretimi etkileyen toprak verimliliği ve toprak erozyonu
* Ozon tabakasının incelmesi
* Hastalığa neden olan sağlık sorunları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir